Udlufter installeret på vores varmeanlæg

Der er nu installeret en udlufter på vores varmeanlæg. Forhåbentlig vil det minimere luft i radiatorerne.

Dog er det stadig en god ide, at udlufte sine radiatorer 1-2 gange årligt.

Bestyrelsen
Tagprojektet godkendt

Kommunen har godkendt vores ændrede tagprojekt, så tagene IKKE skal hæves ifm. udskiftning.
Det visuelle er som i det tidligere projekt tagpap med lister. Det er selvfølgelig frivilligt hvornår man
vil skifte sit tag.

Tegning og vejledning kan ses under menupunktet: Grundejer -> Tagprojektet

Mvh.
Bestyrelsen
Nye malestilladser

Vi har fået udarbejdet 2 nye malestilladser, som kan anvendes på halvtaget
over stuen. De er placeret i skueret, til erstatning af de gamle udslidte.

Mvh.
Bestyrelsen
Status tagprojekt

Vi afventer stadig svar fra kommunen. Her en kort opsummering over forløbet:

September 2013
Kontakter vi kommunen for, at høre hvordan vi får ændret det tidligere principprojektet, så taget ikke skal hæves ifm. udskiftning.
Dialogen med kommunen starter lovende, og vi får svar på hver henvendelse. Men vi får aldrig et konkret svar.

Oktober 2013 – februar 2014
Trods gentagne anmodninger til kommunen om et svar både pr. mail og telefonisk, modtager grundejerforeningen ikke svar på forespørgslen. Til sidst total radiotavshed.

Marts 2014
Bestyrelsen beslutter at indsende en formel ansøgning.
9 marts indsendes ansøgning til ændring af principgodkendelse, så taget ikke skal løftes ifm. udskiftning. Øvrige elementer som belægning, udseende, etc, fra den tidligere principgodkendelse er uændrede.

Vi forhører os om status ugenligt.
Det skal retfærdigheds mæssigt siges, at vi efter ansøgningens indsendelse, har fået svar at der arbejdes på sagen, ved hver forespørgsel til kommunen om status.
Vi tror stadig på en godkendelse, og vil lægge retningslinjer vedr. projektet ud efter vi får svar fra kommunen.

Mvh.
Bestyrelsen
Forslag om ændrede varme aconto betalingsmåneder.

Forslag om ændrede varme aconto betalingsmåneder.
HMN som leverer gas til vores varmeanlæg har ændret betalingsfrister – så de skal have betaling primo den måned, hvor grundejerne har aconto betalinger ultimo samme måned.
Vi har prøvet, at få HMN til at ændre betalingsfrist, men det har ikke været muligt.
Derfor vil bestyrelsen til generalforsamlingen stille forslag om, at aconto opkrævning sker en måned tidligere end i dag – altså fremadrettet i månederne december, marts, juni, september.
Det er en vedtægtsændring, som skal til afstemning ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen har drøftet muligheden for, at fjerne måned angivelsen fra vedtægterne – og i stedet skrive, at aconto opkrævning sker kvartalsvis, og at ændringer af opkrævningsmåneder skal ske skriftligt med 6 måneders varsel.
Der kommer mere info. om forslaget inden generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen