Affald

Dagrenovation

Der bliver hentet dagrenovation hver mandag af Lyngby Forsyning. Der skal stå et godkendt stativ med affaldssæk. Dette kan bestilles hos Lyngby Forsyning – hvor der også kan ændres affaldsordning, hvis du har brug for at få hentet flere sække.

 

Haveaffald

Der bliver hentet haveaffald hver torsdag fra d. 1. marts-30. november. Den grønne haveaffaldsbeholder skal stilles ud til vejen. Beholdere kan bestilles hos Lyngby Forsyning.

 

Storskrald

Der bliver hentet storskrald hver anden uge (torsdag i lige uger) – året rundt. Du skal blot sortere og emballere affaldet korrekt og stille det lige uden for skel.

 

Stil affaldet ud så tæt som muligt på afhentningstidspunktet – dog senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

 

Du kan få hentet følgende affaldstyper gennem ordningen for storskrald:

 

  • Stort og småt brændbart
  • Store og små elektronikapparater
  • Pap
  • Papir
  • Glasemballage
  • Jern og metal
  • Plastemballage

 

Se på Lyngby Forsyning for yderligere information